فیک تک پارت از جونگ کوک (آپ مجدد)گزارش نکننننننننننننن


فیک تک پارت از جونگ کوک (آپ مجدد)گزارش نکننننننننننننن

7 بازدید 2021-08-05T15:20:32+04:30
قبل فیک بگم عوضیی که گزارش میکنی اگه به کارت ادامه بدی حکت میکنم همه ی ویدیو هاتو گزارش میکنم شمارو ایمیلتم پخش میکنم فهمیدی پس گزارش نکن عنتر.کنار کافه مونده بودمو به ا.ت که مشغول کاربود نگاه میکردم خیلی نازو کیوت بود دلم میخواستم برم بغلش کنمو بهش بگم دوستت دارم ا.ت وایییی نه جئون جونگ کوک به چی داری فکر میکنی؟؟بگی دوستت دارم اونم به دوست دختر بهترین دوستت دو هفته بود که جیمین واسه کمسیون پزشکی رفته بود آمریکا ا.ت رو به من سپرد که مراقبش باشم نه اینکه عاشقش بشم قبلا یه حسایی بهش داشتم ولی تو این دو هفته بیشتر شده بود یهو ا.ت سرشو بلند کردو منو دید براش دست تکون دادم اونم برام دست تکون داد که یهو انگار چشاش قلبی شد برگشتمو پشت نگاه کردم دیدم جیمین ا.ت اومد بغلش کرد جیمین از ا.ت بلند تره چونشو رو سینه جیمین تکیه داد و بهش گفت خوش اومدی جیمین اوپا جیمین گفت :ممنون خوشگل خانوم که دیگه تحمل نداشتم متوجه اشکی که تو چشام حلقه زده بود شدم و گفتم هی بیاین بریم کافه یه چیزی بخوریم مهمون من ا.ت گفت:نه تو کافه ای که من کار میکنم مهمونای من پول نمیدن موافقت کردیم رفتیم تو قهوه سفارش دادیم ا.ت هی کیوت بازی درمیاورد جیمین موهاشو نوازش میکردو نازش میکرد که دیگه داشتم منفجر میشدم گفتم خب من دیگه میرم (دید جیمین:رفتیم خونه ا.ت یه بستنی برداشتو اومد نشست داشت فیلم میدید یاد کوک تو کافه افتادم که چه جوری وقتی ا.ت کیو بازی درمیاورد ناراحت بودو فقط پایینو نگاه میکرد متوجه علاقه شدیدش به ا.ت بودم اون بهترین دوستم بود خوشحالی اون خوشحالیه من بود به ات گفت:ا.ت.ا.ب:هومممم بله اوپا؟جیمین:کوک توصیف کن.ا.ت:اوممم خب کوک دوست داشتنیه خوش خنده و خوش صحبته مثل خرگوشا میمونه وقت میبینیش دلت میخواد بغلش کنی انقدر فشارش بدی که بترکه(عررررر منم میخوام)خب چطور؟جیمین:خب حالا من؟ا.ت:خب تو قد بلندی خوش هیکلی مهربونی خب چطور نگفتی چیشده؟جیمین:خودت فهمیدی کوک رو چه جوری با عشق توصیف کردی ؟ا.ت:چی چیشد چیشده میشه بگی؟جیمین:ا.ت تو کوکو دوست داری نمیتونی منکرش بشی و تا حالا باد میفهمیدی که کوک دوستت داره از طرفیم بگم من به حسی که نسبت به تو دارم مطمئن نیستم ولی از حس کوک مطمئنم .یه لحظه دنبالم بیا .ذهن جیمین:اره خب راستشو گفتم مطمئن نیست 4 ماهه که باهم میریم سر قرار ولی تا به حال نه من نه ا.ت هیچ حسی حتی به یه بوسه ریز نشون ندادیم *جیمین:خب بیا .کوله ا.ت رو برمیداره و میده پشت ا.ت میگه:من آدم با درکیم(اخ قربون اون درکت موچیییییییی)با کیوت بازیای امروزتم مطمئنم حالش خوب نیست بهتره بری پیشش ا.ت:جیمین کوله رو داد پشتم گفت بهتره برم پیش کوک برگشتم ستش بغلش کردمو رفتم یهو بارون گرفت ولی بهش اعتنایی نکردمو به راهم ادامه دادم که دیدم کوک جلوی خونش نشسته پای چپشو تو بغلش جمع کرده بودو پای راستشو دراز داده بود دستشو رو پاش گزاشته بودو کلاه کاسکت دستش بود زیر بارون نشسته بودو تکن نمیخورد که یهو داد زد چراااا من چرا دوستش دارمممممم کوک احمق بیشعور به دوستت فک کردیو عاشقش شدییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟(به قران هیت نمیدم کوک داره به خودش میه اونم تو فیک)خواستم برم سمتش که یهو افتادو بیهوش شد علوم بود خیلی وقته اینجا نشسته رفتمو سرشو تو بغلم گرفتمو چند تا ضربه زدم ولی به هوش نیومد زیر بغلشو گرفتمو بلندش کردم دستشو رو در گذاشتمو با اثر دستش در باز شد داشتم میبردمشو پاهاش رو زمین کشیده میشد بردمش تو اتاقو گذاشتمش رو تخت با زور لباساشو کندمو یه دست لباس راحتی با کلی زحمت بهش پوشندم دستمو گزاشتم رو پیشونیشو دیدم تب داره اتاقو گرم کردم رو سر و صورتش دستمال کشیدم تا تبش اومد پایین کنارش دراز کشیدمو گونشو بوسیدم و خوابم برد کوک:بلند شدمو دیدم ا.ت تو بغلم خوابه گفتم خدایا اینچه وصعشه پاشدمو بیدار شد اومد نشست رو پام گفتم:ا.ن معلومه چی کار میکنی؟تمام ماجرا رو گفت منم گفتم یعنی دوسم داری؟ا.ت:اوهوم.کوک:دراز کشیدمو کشیدمش تو بغلم گفتم بیا بعد دو ماه راحت بخوابیم تامام بی زحمت دوباره لایک کنین پارت بعدشم که به خاطر آجی یسرا گزاشتم ببینید بلایکیت دوستتون دارم آقا یا خانوم گزارشگر دوباره گزارش کن ببین شمار و ایمیلت پخش میشه یا نمیشه من تذکر دادم هی گزارش دادی منم ازت گزشتم دیگه بهت رحم نمیکنم دوباره گزارش کن فیکامو ببین میشه یا نه حتی یه بوسه ریزم توش نداشت چرا گزارش کردی احمق اونیم میدونه من مشکل ارم نمیخوام عصبی بشم ول تو نمیزاری بای یه طوریم بشه دست بکشه کثافت کارتو تکرار کن ببین چی میشه!از من گفتن بود تو حالا میخوای گوش کن میخوای نکن اخرین تذکرمه دفعه ی بعد عملی میشه تامام

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> AA.00.EXO

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :
ویدئوهای مرتبط
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان .

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال