داشتن خلاقیت در آموزش حفظ قرآن کودکان

داشتن خلاقیت در آموزش حفظ قرآن کودکان

برای مثال می‌توانیم داستان شنگول و منگول و حبه انگور را بسط دهیم و در آخر نتیجه گیری کنیم.
استفاده از داستان برای آموزش حفظ قرآن به کودکان

استفاده از داستان برای آموزش حفظ قرآن به کودکان

استفاده از داستان برای آموزش حفظ قرآن به کودکان
روش پرسش در آموزش حفظ قرآن به کودکان

روش پرسش در آموزش حفظ قرآن به کودکان

دو نکته را باید توجه کرد: ۱) آموزش تدریجی باشد، ۲) از مطالب ساده با مطالب سخت برویم.
آموزش حفظ قرآن قسمت ۴

آموزش حفظ قرآن قسمت ۴

آموزش حفظ قرآن قسمت ۴
آموزش حفظ قرآن (چرا باید قرآن را حفظ کنیم )

آموزش حفظ قرآن (چرا باید قرآن را حفظ کنیم )

آموزش حفظ قرآن (چرا باید قرآن را حفظ کنیم )
آموزش حفظ قرآن : حفظ شماره آیات و شماره صفحات در حفظ قرآن مهم است یا خیر ؟

آموزش حفظ قرآن : حفظ شماره آیات و شماره صفحات در حفظ قرآن مهم است یا خیر ؟

آموزش حفظ قرآن : حفظ شماره آیات و شماره صفحات در حفظ قرآن مهم است یا خیر ؟
آموزش حفظ قرآن : نکات مهم جهت تقویت صوت و لحن

آموزش حفظ قرآن : نکات مهم جهت تقویت صوت و لحن

آموزش حفظ قرآن : نکات مهم جهت تقویت صوت و لحن
آموزش حفظ قرآن کریم : مقایسه روش حفظ تصویزی و حفظ صوتی قرآن

آموزش حفظ قرآن کریم : مقایسه روش حفظ تصویزی و حفظ صوتی قرآن

آموزش حفظ قرآن کریم : مقایسه روش حفظ تصویزی و حفظ صوتی قرآن
آموزش حفظ قرآن : آشنایی با مسیر و روش های درست و غلط در حفظ قرآن

آموزش حفظ قرآن : آشنایی با مسیر و روش های درست و غلط در حفظ قرآن

آموزش حفظ قرآن : آشنایی با مسیر و روش های درست و غلط در حفظ قرآن
آموزش حفظ قرآن سوره یاسین آیات ۵۸تا۶۰

آموزش حفظ قرآن سوره یاسین آیات ۵۸تا۶۰

آموزش حفظ قرآن سوره یاسین آیات ۵۸تا۶۰
آموزش حفظ قرآن سوره یاسین

آموزش حفظ قرآن سوره یاسین

آموزش حفظ قرآن سوره یاسین
آموزش حفظ قرآن آیه ۵ سوره منافقون

آموزش حفظ قرآن آیه ۵ سوره منافقون

آموزش حفظ قرآن آیه ۵ سوره منافقون
شکایت حتمی رحمة للعالمین در قیامت، آموزش حفظ قرآن به روش نوید

شکایت حتمی رحمة للعالمین در قیامت، آموزش حفظ قرآن به روش نوید

شکایت حتمی رحمة للعالمین در قیامت، آموزش حفظ قرآن به روش نوید
آموزش حفظ قرآن - مفهوم ده درس

آموزش حفظ قرآن - مفهوم ده درس

آموزش حفظ قرآن - مفهوم ده درس
آموزش حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم (جلسه سی و نهم (جلسه آخر))

آموزش حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم (جلسه سی و نهم (جلسه آخر))

آموزش حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم (جلسه سی و نهم (جلسه آخر))
آموزش حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم (جلسه سی و هشتم)

آموزش حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم (جلسه سی و هشتم)

آموزش حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم (جلسه سی و هشتم)
آموزش حفظ قرآن با نرم افزار حفظ النور

آموزش حفظ قرآن با نرم افزار حفظ النور

آموزش حفظ قرآن با نرم افزار حفظ النور
آموزش حفظ قرآن برای کودکان (این قسمت حفظ سوره عصر )

آموزش حفظ قرآن برای کودکان (این قسمت حفظ سوره عصر )

سوره عصر یا وَالْعَصْر صد و سومین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن جای دارد. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است. در این سوره ...