آموزش فتوشاپ ۱۳ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۳ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۳ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۴ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۴ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۴ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۵ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۵ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۵ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۶ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۶ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۶ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۷ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۷ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۷ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۸ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۸ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۸ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۲ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۲ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۲ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۷ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۷ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۷ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۸ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۸ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۸ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۹ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۹ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۹ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۰ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۰ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۰ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۱۱ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۱ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱۱ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ مقدماتی - انواع تکنیک های زوم (بزرگ نمایی)

آموزش فتوشاپ مقدماتی - انواع تکنیک های زوم (بزرگ نمایی)

آموزش فتوشاپ مقدماتی 00:26 مقدمه 00:57 مفاهیم زوم 01:23 روش اول 02:20 مفهوم پیکسل 04:05 زوم 100% و Fit on screan 05:42 روش دوم - ابزار Zoom tool 08:55 روش س...
آموزش فتوشاپ مقدماتی - وارد کردن عکس در برنامه

آموزش فتوشاپ مقدماتی - وارد کردن عکس در برنامه

آموزش فتوشاپ مقدماتی 00:48 روش اول 01:40 روش دوم 02:40 روش سوم 02:47 روش چهارم (Drag and Drop)
آموزش فتوشاپ ( جلسه چهارم / ابزارهای برش )

آموزش فتوشاپ ( جلسه چهارم / ابزارهای برش )

سلام دوستان عزیز در خدمت شما هستم با آموزش فتوشاپ اگه سوالی در زمینه فتوشاپ داشتید در زیر همین ویدئو بپرسید پاسخگوی شما هستم با من همراه باشید تا فتوشاپ کار ...
آموزش فتوشاپ ۱ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۱ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۲ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۲ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۲ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۴ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۴ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۴ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۵ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۵ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۵ - شایان پنجه
آموزش فتوشاپ ۳ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۳ - شایان پنجه

آموزش فتوشاپ ۳ - شایان پنجه