اخراج انضباطی ستاره ی کشتی ملارد در فینال

اخراج انضباطی ستاره ی کشتی ملارد در فینال

اخراج انضباطی احمدرضا عسگری کشتی گیر وزن ۶۸ کیلو در فینال مسابقات