اسکنر فشار کف پا - پایاتک

اسکنر فشار کف پا - پایاتک

اسکنر فشار کف پا (فوت اسکن ، فوت پرشر)، دستگاهی است که اسکن دقیقی از نقاط پرفشار کف پا را در اختیار پزشک قرار می دهد. اسکن پا با استفاده از بروزترین تکنولوژ...
اسکنر سه بعدی کف پا چیست؟

اسکنر سه بعدی کف پا چیست؟

سکنر سه بعدی کف پا PT-3D PLANTAR یک اسکنر سه بعدی بر پایه پرده لیزری می باشد که مدلی سه بعدی از کف تا ارتفاع حداکثر 5 سانتیمتر بسته به نوع قوس پای بیمار ارای...