حاج سعید قانع - صباوید

حاج سعید قانع

حاج سعید قانع (شب اول محرم ۹۸)

مذهبی 1 بازدید 2021-08-06T15:35:26+04:30
حاج سعید قانع قدم قدم رفته دلم سمت حرم هیئت علمدار مشهد الرضا

حاج سعید قانع (قافله سالار داره میاد)

مذهبی 11 بازدید 2021-08-06T12:28:41+04:30
حاج سعید قانع (قافله سالار داره میاد)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | میدون برو اهسته بابا...

مذهبی 14 بازدید 2021-08-05T17:02:00+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب هشتم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | باز زدم اقا به تو رو...

مذهبی 10 بازدید 2021-08-05T12:45:24+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب هفتم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | واحد | بیاید امشب همراه مادر...روضه بخونیم برای اصغر

مذهبی 1 بازدید 2021-08-05T12:45:21+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب هفتم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | لالا گل مادر تشنه ای مضطر

مذهبی 14 بازدید 2021-08-05T12:21:59+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب هفتم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانعهیئت علمدار مشهدالرضـا (ع)مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | شور | تنگه دل من برا زیارت...

مذهبی 5 بازدید 2021-08-05T09:59:37+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | شور | چه رویای قشنگیه برا نوکر..

مذهبی 3 بازدید 2021-08-05T09:12:55+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | بردن اسمت خیر العمل...حضرت اهلا من العسل..

مذهبی 1 بازدید 2021-08-05T09:06:20+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | مایوس نمیشم تسلیم دست یه ویروس نمیشم

مذهبی 2 بازدید 2021-08-05T09:06:18+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین تویی دلربا و دلبر قاسم بیچاره ی من..

مذهبی 8 بازدید 2021-08-05T09:06:16+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | هر ثانیه روضه رو مقتنم می شمارم

مذهبی 5 بازدید 2021-08-05T09:06:15+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | سنگین | مدیون کرم ثارلله ام..

مذهبی 21 بازدید 2021-08-05T09:06:14+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | به روی لب هام قاسمه

مذهبی 0 بازدید 2021-08-05T08:49:39+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانعهیئت علمدار مشهدالرضـا (ع)مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | کردی دلم رو مضطر شده چشم بازم تر

مذهبی 1 بازدید 2021-08-04T20:16:16+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب ششم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | چقده نوکر بین مون هست که سال پیش وکربلا بودن

مذهبی 0 بازدید 2021-08-04T13:32:56+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | کاش اقا منم غلامت بودم _ بی قرارم

مذهبی 0 بازدید 2021-08-04T13:16:16+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج جعفر اکبر زاده | سنگین |شاه شاهان همه عالمیان عباس است..

مذهبی 1 بازدید 2021-08-04T13:09:38+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | دسته گل هامو آوردم بزار جون فدا بشن..

مذهبی 0 بازدید 2021-08-03T23:03:10+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | من کجا و روضه هات باورم نمیشه..

مذهبی 11 بازدید 2021-08-03T22:39:51+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | چه خوبه همین تقدیر که زیر علم باشم...

مذهبی 0 بازدید 2021-08-03T22:39:48+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | گل های پرپر و این دوتا لشکر و..

مذهبی 0 بازدید 2021-08-03T22:23:04+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب پنجم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور |ای مستجاب الدعوِمحتاج دعاتم

مذهبی 7 بازدید 2021-08-03T16:26:27+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | سنگین | هرکسی که اومده زیر پرچـم

مذهبی 15 بازدید 2021-08-03T16:19:34+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | سنگین | بازم محرم اومده و دل خونه

مذهبی 3 بازدید 2021-08-03T12:02:55+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین | من دور شـــدم از تو توی دنیـــا

مذهبی 6 بازدید 2021-08-03T11:39:33+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | نگیری اسم تو از من که بـدون

مذهبی 4 بازدید 2021-08-03T10:59:45+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | پای کار حسین میمونیــم تا ابد...

مذهبی 10 بازدید 2021-08-03T10:29:44+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده..

مذهبی 1 بازدید 2021-08-03T10:06:13+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب چهارم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانعهیئت علمدار مشهدالرضـا (ع)مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع(هیئت علمدار مشهد الرضا)

مذهبی 1 بازدید 2021-08-01T11:53:34+04:30
حاج سعید قانع(هیئت علمدار مشهد الرضا)

حاج سعیدقانع محرم 99 | زمینه | خروشم دوباره پیرهن مشکی و واست میپوشم..

مذهبی 0 بازدید 2021-07-28T16:29:52+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب سوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین | رواق خاک آلوده شبستانی که من دارم...

مذهبی 0 بازدید 2021-07-28T15:26:46+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب سوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانعهیئت علمدار مشهدالرضـا (ع)مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین | بابایی ابله های کف پاهام دردسره...

مذهبی 0 بازدید 2021-07-28T15:19:47+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب سوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعیدقانع محرم 99 | زمینه | دنیام حسین... عقبام حسین..

مذهبی 4 بازدید 2021-07-28T11:03:08+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب سوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعیدقانع محرم 99 | زمینه | خواب راحت ندارم بابایی..

مذهبی 9 بازدید 2021-07-28T10:46:43+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب سوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | شور | بدم الحسین ما رو راهی کن حرم حسین

مذهبی 0 بازدید 2021-07-28T08:50:04+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین | آخرش چشم تر تو خواهرت را میکشد

مذهبی 0 بازدید 2021-07-28T08:43:06+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانعهیئت علمدار مشهدالرضـا (ع)مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | گریه به عزای تو هر چند نمی باشد...

مذهبی 2 بازدید 2021-07-28T08:43:05+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین | روضه حماسه ساز است..

مذهبی 7 بازدید 2021-07-28T08:43:04+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | کی جز تو منتخب میشه..عقیله العرب میشه..

مذهبی 0 بازدید 2021-07-27T15:46:24+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج سعید قانع محرم 99 | شور | آب زنید راه را بوی گلاب می رسد

مذهبی 0 بازدید 2021-07-27T14:19:38+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | شور | حسین روضه اش رو زمین نمی مونه

مذهبی 3 بازدید 2021-07-24T18:52:56+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب دوم محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | سنگین | باز این چه شورش است..

مذهبی 0 بازدید 2021-07-20T16:36:28+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب اول محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانعهیئت علمدار مشهدالرضـا (ع)مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

حاج مهدی اکبری محرم 99 | زمینه | ای غریب آقا جون من ...

مذهبی 1 بازدید 2021-07-08T13:45:37+04:30
مراسم عزاداری دهه اول محرم 99 شب اول محرم 99 حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع هیئت علمدار مشهدالرضـا (ع) مشهد-چهار راه شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

کهنه پیراهن | حاج سعید قانع | پلان3

مذهبی 0 بازدید 2021-06-26T18:07:22+04:30
کهنه پیراهن | حاج سعید قانع | پلان3
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان .

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال