ریتم طبل و سنج - صباوید

ریتم طبل و سنج

شیپور زنی با ریتم طبل و سنج (پکیج ریتم ها و نواهای مذهبی)

مذهبی 1 بازدید 2021-08-06T15:35:20+04:30
شیپور زنی با ریتم طبل و سنج (پکیج ریتم ها و نواهای مذهبی)

ریتم محرمی نوای سالار زینب (پکیج ریتم ها و نواهای مذهبی)

مذهبی 0 بازدید 2021-08-06T15:35:20+04:30
ریتم محرمی نوای سالار زینب (پکیج ریتم ها و نواهای مذهبی)

فلوت نوازی محرمی با ریتم تکنوازی طبل

مذهبی 4 بازدید 2021-08-05T08:49:41+04:30
فلوت نوازی محرمی با ریتم تکنوازی طبل

ترومپت نوازی با ریتم طبل و سنج نوای لیش تاخر العباس

مذهبی 6 بازدید 2021-08-05T08:49:37+04:30
ترومپت نوازی با ریتم طبل و سنج نوای لیش تاخر العباس

نی نوازی زیبا در مراسم طشت گذاری

مذهبی 16 بازدید 2021-08-03T01:49:37+04:30
نی نوازی زیبا در مراسم طشت گذاری

نی نوازی در دسته عزاداری

مذهبی 14 بازدید 2021-08-03T01:49:36+04:30
نی نوازی در دسته عزاداری

سنج و دمام زنی بوشهری

مذهبی 7 بازدید 2021-08-03T01:26:17+04:30
سنج و دمام زنی بوشهری

طبل و سنج زنی سنگین در عزاداری اردبیل

مذهبی 8 بازدید 2021-08-03T01:02:56+04:30
طبل و سنج زنی سنگین در عزاداری اردبیل

فلوت نوازی با ریتم طبل و سنج در اردبیل

مذهبی 20 بازدید 2021-08-03T01:02:56+04:30
فلوت نوازی با ریتم طبل و سنج در اردبیل

رجزخوانی حماسی مهدی لیثی در شاخسی تبریز

مذهبی 0 بازدید 2021-08-02T15:13:25+04:30
رجزخوانی حماسی مهدی لیثی در شاخسی تبریز

رجزخوانی حماسی و زیبای مهدی لیثی در شاه حسین گویان تبریز

مذهبی 0 بازدید 2021-08-02T14:56:18+04:30
رجزخوانی حماسی و زیبای مهدی لیثی در شاه حسین گویان تبریز

سایدرام نوازی ریتمیک (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 0 بازدید 2021-08-02T14:56:17+04:30
سایدرام نوازی ریتمیک (سایت موزیک تعزیه)

سایدرام نوازی در عزاداری لرستان (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 0 بازدید 2021-08-02T14:50:02+04:30
سایدرام نوازی در عزاداری لرستان (سایت موزیک تعزیه)

ریتم نوازی طبل و سنج سایدرام (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 0 بازدید 2021-08-02T14:49:59+04:30
ریتم نوازی طبل و سنج سایدرام (سایت موزیک تعزیه)

همنوازی طبل زنان با مداحی (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 6 بازدید 2021-07-26T17:52:55+04:30
همنوازی طبل زنان با مداحی (سایت موزیک تعزیه)

طبل زنی مسجد امام رضا ع آستارا (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 2 بازدید 2021-07-24T15:29:51+04:30
طبل زنی مسجد امام رضا ع آستارا (سایت موزیک تعزیه)

بزرگترین شاخسی موکب ولیه الله تبریز با مداحی مهدی لیثی

مذهبی 5 بازدید 2021-07-24T15:29:50+04:30
بزرگترین شاخسی موکب ولیه الله تبریز با مداحی مهدی لیثی

سنج و دمام زنی بانوی بوشهری (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 0 بازدید 2021-07-24T15:22:54+04:30
سنج و دمام زنی بانوی بوشهری (سایت موزیک تعزیه)

طبل زنی ریز طبالان چهل اختران قم (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 0 بازدید 2021-07-24T15:22:52+04:30
طبل زنی ریز طبالان چهل اختران قم (سایت موزیک تعزیه)

ترومپت و ساکسیفون نوازی محرم (گروه موزیک هیئت سیدالساجدین کرمان)

مذهبی 1 بازدید 2021-07-24T15:16:22+04:30
ترومپت و ساکسیفون نوازی محرم (گروه موزیک هیئت سیدالساجدین کرمان)

نی نوازی زیبا در دسته عزاداری (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 0 بازدید 2021-07-24T15:16:13+04:30
نی نوازی زیبا در دسته عزاداری (سایت موزیک تعزیه)

گروه طبل زنان خلخال با نی نوازی زیبای اکبر درخشان

مذهبی 1 بازدید 2021-07-23T11:56:39+04:30
گروه طبل زنان خلخال با نی نوازی زیبای اکبر درخشان

گروه طبل زنان خلخال با نی نوازی محزون عماد نوری

مذهبی 3 بازدید 2021-07-23T11:56:38+04:30
گروه طبل زنان خلخال با نی نوازی محزون عماد نوری

گروه طبل زنان خلخال با فلوت نوازی زیبای نوید شجاعی

مذهبی 4 بازدید 2021-07-23T11:56:37+04:30
گروه طبل زنان خلخال با فلوت نوازی زیبای نوید شجاعی

ترومپت نوازی هماهنگ گروه یا حجته ابن الحسن (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 2 بازدید 2021-07-22T16:22:56+04:30
ترومپت نوازی هماهنگ گروه یا حجته ابن الحسن (سایت موزیک تعزیه)

ترومپت نوازان هیئت سیدالساجدین کرمان (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 10 بازدید 2021-07-22T16:22:54+04:30
ترومپت نوازان هیئت سیدالساجدین کرمان (سایت موزیک تعزیه)

گروه نوای یا حجته ابن الحسن خمینی شهر (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 1 بازدید 2021-07-22T15:12:51+04:30
گروه نوای یا حجته ابن الحسن خمینی شهر (سایت موزیک تعزیه)

گروه طبالان تشنگان کوثر تبریز (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 4 بازدید 2021-07-21T16:50:16+04:30
گروه طبالان تشنگان کوثر تبریز (سایت موزیک تعزیه)

نی نوازی بسیار زیبا در عاشورای تهران (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 4 بازدید 2021-07-21T16:50:15+04:30
نی نوازی بسیار زیبا در عاشورای تهران (سایت موزیک تعزیه)

هیئت عزادارن و زنجیر زنان (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 4 بازدید 2021-07-21T16:43:37+04:30
هیئت عزادارن و زنجیر زنان (سایت موزیک تعزیه)

گروه موزیک گذر یازدهم محرم (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 3 بازدید 2021-07-21T16:43:32+04:30
گروه موزیک گذر یازدهم محرم (سایت موزیک تعزیه)

خاک سرخ ریتم طبل و سنج (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 6 بازدید 2021-07-21T10:30:16+04:30
خاک سرخ ریتم طبل و سنج (سایت موزیک تعزیه)

ریتم طبل و سنج شاه حسین گویان (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 6 بازدید 2021-07-20T03:32:54+04:30
ریتم طبل و سنج شاه حسین گویان (سایت موزیک تعزیه)

ترومپت تعزیه و ریتم طبل و سنج (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 5 بازدید 2021-07-19T21:13:05+04:30
ترومپت تعزیه و ریتم طبل و سنج (سایت موزیک تعزیه)

ریتم طبل و سنج زنی گروه طبل زنان کیانشهر (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 6 بازدید 2021-07-18T15:26:21+04:30
ریتم طبل و سنج زنی گروه طبل زنان کیانشهر (سایت موزیک تعزیه)

نی نوازی هیئت شهرستان ملایر (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 5 بازدید 2021-07-15T11:03:26+04:30
نی نوازی هیئت شهرستان ملایر (سایت موزیک تعزیه)

طبل زنان زنجان (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 2 بازدید 2021-07-13T14:53:34+04:30
طبل زنان زنجان (سایت موزیک تعزیه)

فلوت نوازی و طبل زنی محرم (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 5 بازدید 2021-07-13T14:46:50+04:30
فلوت نوازی و طبل زنی محرم (سایت موزیک تعزیه)

طبل زنان شهرستان قاینات (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 1 بازدید 2021-07-13T14:46:48+04:30
طبل زنان شهرستان قاینات (سایت موزیک تعزیه)

طبل زنان نیشابور (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 2 بازدید 2021-07-13T12:03:32+04:30
طبل زنان نیشابور (سایت موزیک تعزیه)

طبل زنان خلخال (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 2 بازدید 2021-07-12T16:31:20+04:30
طبل زنان خلخال (سایت موزیک تعزیه)

گروه موزیک نی نوازان وطبل زنان خلخال (سایت موزیک تعزیه)

مذهبی 1 بازدید 2021-07-12T16:22:56+04:30
گروه موزیک نی نوازان وطبل زنان خلخال (سایت موزیک تعزیه)

تکنوازی نی ویژه محرم1400

مذهبی 0 بازدید 2021-07-03T11:55:45+04:30
تکنوازی نی ویژه محرم1400

طبل زنی همراه با فلوت نوازی محرم

مذهبی 2 بازدید 2021-07-03T11:55:44+04:30
طبل زنی همراه با فلوت نوازی محرم

طبل و سنج ویژه محرم1400

مذهبی 2 بازدید 2021-07-03T11:55:42+04:30
طبل و سنج ویژه محرم1400

طبل زنی گروهی (بسیار هماهنگ و زیبا)

مذهبی 18 بازدید 2021-07-03T11:55:41+04:30
طبل زنی گروهی (بسیار هماهنگ و زیبا)

تکنوازی نی بسیار زیبا

موسیقی 8 بازدید 2021-07-03T11:49:09+04:30
تکنوازی نی بسیار زیبا
بارگذاری ویدئو های بیشتر
Loading...
Loading...

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان .

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال