رونمایی کتاب اولین سفرنامه حرفه ایی کودک در ایران(۳جلد اول)

رونمایی کتاب اولین سفرنامه حرفه ایی کودک در ایران(۳جلد اول)

کتابهای کودکان فقط شامل کتاب های داستان و درسی نیست.بهتر است از کودکی تمام خاطرات کودک بصورت علمی و حرفه ایی ثبت شود.تا بحال در ایران سفرنامه کودک نداشتیم در...