وبینار تخصصی ویزای کار تجاری کانادا - پارسی کانادا

وبینار تخصصی ویزای کار تجاری کانادا - پارسی کانادا

وبینار تخصصی ویزای کار تجاری کانادا - پارسی کانادا
لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/27

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/27

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/27
ارائه خدمات در زمان برگزاری سمینار به زبان فارسی

ارائه خدمات در زمان برگزاری سمینار به زبان فارسی

ارائه خدمات در زمان برگزاری سمینار به زبان فارسی
سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری (نسخه انگلیسی)

سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری (نسخه انگلیسی)

سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری (نسخه انگلیسی)
برنامه مهاجرتی استان منیتوبا

برنامه مهاجرتی استان منیتوبا

برنامه مهاجرتی استان منیتوبا
آخرین خبرها درباره کارآفرینی انتاریو

آخرین خبرها درباره کارآفرینی انتاریو

آخرین خبرها درباره کارآفرینی انتاریو
دلایل مخالفت جناب منصوری با جاب آفر غیر واقعی

دلایل مخالفت جناب منصوری با جاب آفر غیر واقعی

دلایل مخالفت جناب منصوری با جاب آفر غیر واقعی
لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/23

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/23

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/23
آیا انکوباتور هزینه را کامل و بعد از صدور LOS دریافت میکند؟

آیا انکوباتور هزینه را کامل و بعد از صدور LOS دریافت میکند؟

آیا انکوباتور هزینه را کامل و بعد از صدور LOS دریافت میکند؟
لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/20

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/20

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/20
با آزمون دولینگو میتوان برای تحصیل اقدام کرد؟

با آزمون دولینگو میتوان برای تحصیل اقدام کرد؟

با آزمون دولینگو میتوان برای تحصیل اقدام کرد؟
کسب درآمد از طریق اپلیکیشن ها | رضا دهشید حسابداری لندن | Money-Making Apps

کسب درآمد از طریق اپلیکیشن ها | رضا دهشید حسابداری لندن | Money-Making Apps

کسب درآمد از طریق اپلیکیشن ها | رضا دهشید حسابداری لندن | Money-Making Apps
لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/16

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/16

لایو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/16
آیا میتوان به عنوان سرمایه گذار، با یک گروه استارتاپ وارد کانادا شد؟

آیا میتوان به عنوان سرمایه گذار، با یک گروه استارتاپ وارد کانادا شد؟

آیا میتوان به عنوان سرمایه گذار، با یک گروه استارتاپ وارد کانادا شد؟
اقامت دایم ایرلند از طریق سرمایه گذاری

اقامت دایم ایرلند از طریق سرمایه گذاری

اقامت دایم ایرلند از طریق سرمایه گذاری
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/13

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/13

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/13
توضیحات جناب منصوری در رابطه با مشاوره ها

توضیحات جناب منصوری در رابطه با مشاوره ها

توضیحات جناب منصوری در رابطه با مشاوره ها
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/9 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/9 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/9 جمعه شب
ازدواج خانم ایرانی با آقای کانادایی...

ازدواج خانم ایرانی با آقای کانادایی...

ازدواج خانم ایرانی با آقای کانادایی...
دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی

دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی

دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/6 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/6 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/6 سه شنبه شب
ویزای ویزیتوری همان ویزای توریستی است؟

ویزای ویزیتوری همان ویزای توریستی است؟

ویزای ویزیتوری همان ویزای توریستی است؟
رضا دهشید  خدمات حسابدا ری در لندن | استخدام در لندن

رضا دهشید خدمات حسابدا ری در لندن | استخدام در لندن

رضا دهشید خدمات حسابدا ری در لندن | استخدام در لندن
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/2 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/2 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/2/2 جمعه شب
برای روش تحصیلی چه مدارکی لازم است؟

برای روش تحصیلی چه مدارکی لازم است؟

برای روش تحصیلی چه مدارکی لازم است؟
اقامت دایم کانادا از طریق اسپانسرشیپ

اقامت دایم کانادا از طریق اسپانسرشیپ

اقامت دایم کانادا از طریق اسپانسرشیپ
اقامت دایم پرتغال از طریق سرمایه گذاری در پروژه های هتل با بازگشت کل سرمایه

اقامت دایم پرتغال از طریق سرمایه گذاری در پروژه های هتل با بازگشت کل سرمایه

اقامت دایم پرتغال از طریق سرمایه گذاری در پروژه های هتل با بازگشت کل سرمایه
اقامت دایم کانادا از طریق استارت آپ

اقامت دایم کانادا از طریق استارت آپ

اقامت دایم کانادا از طریق استارت آپ
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/30 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/30 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/30 سه شنبه شب
سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری

سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری

سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری
منظور از امتیاز بالا برای کالج چی هست؟

منظور از امتیاز بالا برای کالج چی هست؟

منظور از امتیاز بالا برای کالج چی هست؟
معرفی پادکست های دکتر طاولی - حاصل 20 سال سابقه آموزش زبان انگلیسی

معرفی پادکست های دکتر طاولی - حاصل 20 سال سابقه آموزش زبان انگلیسی

معرفی پادکست های دکتر طاولی - حاصل 20 سال سابقه آموزش زبان انگلیسی
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/23 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/23 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/23 سه شنبه شب
توضیحات جامع جناب منصوری در رابطه با سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری

توضیحات جامع جناب منصوری در رابطه با سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری

توضیحات جامع جناب منصوری در رابطه با سمینار بزرگ سازمان مهاجرتی منصوری
اجازه کار همسر در روش اسپانسرشیپ و تفاوت اقدام از داخل و خارج

اجازه کار همسر در روش اسپانسرشیپ و تفاوت اقدام از داخل و خارج

اجازه کار همسر در روش اسپانسرشیپ و تفاوت اقدام از داخل و خارج
حسابداری دهشید و همکاران | حسابدار لندن | 00447828130705

حسابداری دهشید و همکاران | حسابدار لندن | 00447828130705

حسابداری دهشید و همکاران | حسابدار لندن | 00447828130705
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/19 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/19 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/19 جمعه شب
Express Entry (ورود فوری)

Express Entry (ورود فوری)

Express Entry (ورود فوری)
اگر در سمینار شرکت کنیم میتوان همان موقع ویزای تحصیلی بگیریم؟

اگر در سمینار شرکت کنیم میتوان همان موقع ویزای تحصیلی بگیریم؟

اگر در سمینار شرکت کنیم میتوان همان موقع ویزای تحصیلی بگیریم؟
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/16 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/16 سه شنبه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/16 سه شنبه شب
توضیحات جناب منصوری در رابطه با مهاجرت و آینده بعد از آن

توضیحات جناب منصوری در رابطه با مهاجرت و آینده بعد از آن

توضیحات جناب منصوری در رابطه با مهاجرت و آینده بعد از آن
نکاتی در رابطه با کار و جاب آفر

نکاتی در رابطه با کار و جاب آفر

نکاتی در رابطه با کار و جاب آفر
سفر به ترکیه و ارمنستان سابقه سفر خوبی حساب میشود؟

سفر به ترکیه و ارمنستان سابقه سفر خوبی حساب میشود؟

سفر به ترکیه و ارمنستان سابقه سفر خوبی حساب میشود؟
تغییرات گرفتن و یا تمدید مجوز برای راننده های تاکسی و خصوصی در انگلستان

تغییرات گرفتن و یا تمدید مجوز برای راننده های تاکسی و خصوصی در انگلستان

تغییرات گرفتن و یا تمدید مجوز برای راننده های تاکسی و خصوصی در انگلستان
لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/12 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/12 جمعه شب

لايو پرسش و پاسخ سازمان مهاجرتی منصوری 1401/1/12 جمعه شب
چه کسانی میتوانند برای سمینار اقدام کنند؟

چه کسانی میتوانند برای سمینار اقدام کنند؟

چه کسانی میتوانند برای سمینار اقدام کنند؟
نکاتی پیرامون زایمان و تولد فرزند در کانادا

نکاتی پیرامون زایمان و تولد فرزند در کانادا

نکاتی پیرامون زایمان و تولد فرزند در کانادا
توضیحات تکمیلی جناب منصوری در رابطه با کار و موارد پیرامون آن

توضیحات تکمیلی جناب منصوری در رابطه با کار و موارد پیرامون آن

توضیحات تکمیلی جناب منصوری در رابطه با کار و موارد پیرامون آن